IPC STANDARTLARI EĞİTİMİ

ELEKTRONİK ÜRETİM STANDARTLARI

Elektrostatik Deşarj (ESD)

ELEKTROSTATİK  DEŞARJ (ESD)

Eğitimin amacı, katılımcıları elektrostatik deşarj konusunda bilgilendirerek, elektronik ürünlerin üretildiği, test edilip onarıldığı, kalite kontrol, depolama ve paketlemesinin yapıldığı ortamlarda giriş kalite kontrolden paketlemeye kadar geçen süreçlerde rol alan her personelin ESD’ye karşı bilinçli ve duyarlı olmasını  sağlamak; Ürünlerde elektrostatik deşarj kaynaklı hasarların oluşmasını önleyerek, yüksek teknolojinin gerektirdiği kalite standardına ulaşmaktır. 

Eğitim kapsamında statik yük, elektrostatik deşarj, ESD’ nin elektronik devre elemanlarına verdiği zararlar, bu zararların önlenmesi için alınacak tedbirler, ESD koruyucu malzemeler, cihazlar ve ortamlar ile ESD kontrol programı hakkında bilgi verilmektedir. Eğitim içeriğinde ve ESD Kontrol Programı’nda ESD-S-20.20 Standardının gereklerine bağlı kalınmaktadır.
Eğitim programı 4 saat sürmektedir. Eğitim sonunda çoktan seçmeli sınav yapılmakta ve 70 geçer notu elde eden her katılımcı 2 yıl süreli sertifika almaya hak kazanır. Eğitim kapsamında aşağıda belirtilen konular yer almaktadır:

  • ESD'ye giriş ve tarihsel gelişimi
  • Temel bilgiler

    Cisimler nasıl yüklenir ?  Statik yük üreteçleri nelerdir ?

    Malzemeler ve  özellikleri

  • Elektrostatik deşarj 

   Elektrostatik deşarjın  oluşması 

   Elektrostatik deşarjın devre elemanları üzerindeki etkileri

  • ESD kontrol programı

   ESD kontrolünü sağlayan malzemeler ve cihazlar

   Statik kontrollü çalışma ortamlarının oluşturulması  

   Statik kontrollü taşıma